12. jun, 2016

Surinaamse Vrolijke Jeugd - sidon sidon

12. jun, 2016

Tekst

Waar zijn de bewoners met dementie met een migrantenachtergrond? Ik zie hen nauwelijks in de verpleegtehuizen. Uiteindelijk heb ik een interessant onderzoeksrapport gevonden, 'Zorgen voor je ouders is een manier van leven.' (Pharos 2013). Dit is een onderzoek onder Turkse, Marokkaanse en Surinaamse mantelzorgers van dementerenden. 

Hieruit blijkt dat 13.750 (6%) mensen in Nederland met een migrantenachtergrond de Ziekte van Alzheimer heeft (2013). 

In de Surinaamse gemeenschap wordt het woord kindsi (kinderlijk) vaker gebrijkt dan dementie. Er is een bekend Surinaams gezegde: "Je bent twee keer kind en één keer volwassen.' 

Zorgopdracht en professionele zorg

De Surinaamse mantelzorgers zien het als hun plicht om voor familieleden te zorgen vanwege onder andere de aspecten wederkerigheid en voldoening. Veel mantelzorgers die deelnemen aan het onderzoek zijn van mening dat het familielid dat de zorg het beste aankan en aanvoelt de taak als mantelzorger op zich neemt. Een aantal mantelzorgers geven aan niet snel gebruik te zullen maken van de thuiszorg omdat de dementerende vaak buitenstaanders en vreemde mensen over de vloer weigert. Alhoewel er vanuit de Surinaamse gemeenschap begrip is over het inschakelen van professionele zorg. 

De laatste tijd is er een kentering in het aandeel Surinamers dat gebruik maakt van verpleegtehuizen. Doordat deze tehuizen zich meer aanpassen aan multicurele bewoners, worden oudere Surinamers vaker opgenomen in deze instellingen. Toch geldt er nog een hoge drempel aangezien Surinamers het als hun plicht zien om voor hun familie te zorgen. 

Acceptatie

Geen enkele mantelzorger schaamde zich voor zijn of haar dementerende naaste of had het gevoel dat er niet over gesproken kon worden. Desondenks vertellen enkele familieleden over een familielid dat zich wel ongemakkelijk voelt om in het openbaar met zijn of haar dementerende naaste te worden gezien. Degene die familieleden hebben die zich schamen, praten regelmatig met hen om dit te veranderen. 

Kraka-e-Sewa

Kraka-e-Sewa is een ontmoetingscentrum waar Surinaamse ouderen met beginnende dementie en hun verzorgers met hun vragen terecht kunnen. Ook kunnen mensen via de huisarts voor dagverzorging terecht. Er worden activiteiten georganiseerd die aansluiten op de wensen van de bezoekers. 'Kraka' is Surinaams voor 'steun', bij ons: steun aan de man, vrouw, kinderen, familieleden en vrienden die een beginnend dementerend familielid thuis verzorgen. 'Sewa' komt van het Hindiwoord 'zorg': de zorg aan de bezoekers van het ontmoetingscentrum.
Voor meer informatie: https://www.cordaan.nl/locatie/kraka-e-sewa