9. jan, 2018

TekstBeste lezers,

Ten eerste de beste wensen voor 2018. Dat het maar een mooi, gelukkig en gezond 2018 mag worden voor u en uw naasten.Het is een beetje stil geweest op mijn blog door drukte, maar in 2018 ga ik u weer volop op de hoogte houden van alle geestige en ontroerende ervaringen als vrijwilliger op een geloten afdeling voor mensen met dementie. 

In 2017 ben ik ook bezig geweest met lobbyen voor de zorg. Graag geef ik u daarom een aantal gedachten mee voor het nieuwe jaar. Uw relevante mening is natuurlijk van harte welkom en lees ik graag terug in het gastenboek. 


Participatiewet (PW)
Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten mensen met een uitkering op grond van WWB, IOAW en IOAZ verplichten tot een tegenprestatie zoals vrijwilligerswerk (geen formeel vrijwilligerswerk).
Nu is het dat in 2017 het helaas is gebleken dat een aantal gemeenten toch vrijstelling geven voor vrijwilligerswerk of de uitvoering van deze wet niet goed opvolgen. 

Vrijwilligerswerk is zo leuk en belangrijk voor onze samenleving!


Verscherpt toezicht op ANBI instellingen
Nederland kent vele stichtingen die geld inzamelen voor een goed doel. Maar ook helaas veel stichtingen met bestuurders die graag in een bestuur zitten en die de ingezamelde gelden niet besteden voor de doeleinden en volgens de regels van een ANBI instelling.

Wetswijziging onderhoud en herstel-werkzaamheden laagtarief btw verpleegtehuizen
Aangezien de indicatie steeds zwaarder wordt voor mensen die in aanmerking komen voor een verpleegtehuis, neemt het aantal patiënten in de psychogeriatrische zorg (PG) toe. Deze mensen wonen vaak op een gesloten afdeling om veilig en vertrouwd te wonen. 

Doordat het goedkoper wordt om onderhoud- en herstelwerkzaamheden uit te voeren, is er ook een terugverdien effect voor belastingen op gebied van loonbelasting, venootschapsbelasting, consumptieve bestedingen, bestrijding werkeloosheid en minder uitkeringen!


Het belang van extra geld zoals toegezegd bij de verkiezingen voor de verpleegtehuis- en thuiszorg en juiste bestedingen
Blijft u de politiek ook volgen?


Verdeling van de middelen
Helaas was er geen positief belongsbeleid voor de zorginstellingen die het wèl goed hebben gedaan op gebied van financiën en kwaliteit. 


Toenemende bureaucratie tevens door accountantscontroles
Bij de WMO (gemeentes) en kleinere instellingen valt dit extra op omdat het vaak gaat om kleine bedragen terwijl de kosten relatief hoog zijn doordat accountants met materialiteit dienen te werken. Indien de instelling kleiner is zijn accountants verplicht om ook de kleinere posten te controleren (materialiteit wordt bepaald door percentage van de omzet). Hierdoor zijn de kosten van accountantscontroles bij kleinere instellingen relatief hoger.

Er is grote diversiteit aan polissen van verzekeraars met eigen vergoedingsvoorwaarden en individuele eisen op gebied van registratie en verantwoording verrichtingen.

Derhalve pleit ik voor een centrale commissie/overleg met de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Nederlandse Beroep Accountants (NBA), Zorgverzekeraars, Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en grote zorginstellingen voor het verder vaststellen van een landelijk protocol aangezien deze kosten en tijd ten koste gaat van de zorg. 


Het toenemend tekort aan personeel door vaak ten onrechte negatieve beeldvorming. 
Er dient meer en betere informatie dient te worden verschaft over personeel bij verpleegtehuizen en hun verantwoordelijkheden. Het personeel is voor (medische) zorg en niet voor het vermaak van cliënten.

Daarnaast dient er meer en betere informatie worden verstrekt met betrekking tot de beeldvorming die men heeft over managers en bestuurders in de zorg en salarissen.

  • Tegenwoordig is de zorgvraag veel complexer en is er veelal sprake van multidisciplinaire teams die goed dienen te worden aangestuurd. 
  • Ook bestaan er grote zorggroepen die tegenwoordig een omzet hebben gelijk aan commerciële multinationals. 

 

Tot de volgende blog!