"Got Talent"

DemenTalent

Bij DemenTalent gaat het over het in hun kracht zetten van mensen met dementie. Kijk naar hun talenten, naar wat zij wel kunnen. Zet deze talenten in in de maatschappij door hen er als vrijwilliger bij te betrekken. Hierdoor voelen zij zich nuttig en waardevol, en dit gevoel is extra belangrijk omdat het gevoels-en emotieleven van mensen met dementie erop vooruitgaat. Door gebruik te maken van hun talenten in de maatschappij, blijft de aansluiting met de maatschappij behouden en kunnen zij langer zelfstandig blijven functioneren.

Zorginnovatiebureau DAZ is het kenniscentrum dat vanuit zijn visie en ervaring de landelijke implementatie van DemenTalent coördineert en faciliteert.

 

Voor vrijwilligers met dementie

Vrijwilligerswerk voor mensen met een (beginnende) vorm van dementie

Heeft u (beginnende) dementie en ziet u nog voldoende mogelijkheden?
Wilt u bezig zijn met iets wat u écht leuk vindt om te doen?
Wilt u zich op een laagdrempelige manier inzetten bij u in de buurt?  

Iedereen is welkom! Elke persoon is anders, en heeft zijn of haar eigen voorkeuren en wensen. Vanuit uw talenten en interesses wordt er op zoek
gegaan naar een vrijwilligersfunctie op maat. U staat daarin centraal. De nadruk komt hierbij te liggen op wat u wilt en kunt, en niet op wat u niet (meer) kunt.

Laagdrempeligheid en opbrengsten.

Wellicht is de drempel om als vrijwilliger actief te worden bij u hoog. Het kan zijn dat u zich onzeker voelt of u bepaalde dingen nog wel kunt. Dat is heel normaal en dit geven bijna alle betrokken vrijwilligers aan. De ervaring leert, dat na het overwinnen van die drempel vrijwilligers met dementie erg veel waarde hechten aan het bezig zijn en zich nuttig voelen. Ook het contact met andere mensen wordt als belangrijke meerwaarde veel genoemd.

 

Voor (potentiële) vrijwilligers met dementie, professionals, werkgevers en mantelzorgers zie voor meer informatie de website: https://www.dementalent.nl/